top of page

VoorwaArden & vergoedingen

ANNULERING

Afspraken zijn 24 uur voorafgaand aan de afspraak te wijzigen of te annuleren. Na deze termijn komt afzegging voor eigen rekening. 

Kwaliteit & verzekering

Ik ben geregistreerd bij beroepsverenigingen FVB. Deze registratie is een kwaliteitskeurmerk, waardoor je mogelijk recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Vaak komt een kleiner gedeelte dan nog voor eigen rekening. Er wordt daarentegen geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

 

In onderstaande link vindt u de vergoedingen per verzekeraar.

 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor specifieke informatie over je verzekering, kun je contact opnemen met je verzekeraar.

INTAKE

We starten met een gratis en vrijblijvend telefonisch gesprek* om kennis te maken met elkaar, mijn werkwijze en jouw hulpvraag vast te stellen.

Als er een match is, plannen we een intake sessie**. Vooraf zal ik je vragen een intakeformulier in te vullen, die we samen doornemen. We zullen dan samen in 'beweging' gaan met je hulpvraag gedurende 1,5 uur. 

Het is van belang dat er sprake is van hoge mate van motivatie en een commitment om een traject aan te gaan. Als de doelen en plan van aanpak helder zijn, kunnen we van start. 

* De telefonische kennismaking is gratis.

** De intake kost 95,00 of gratis indien je het traject gaat starten.

VERVOLG

De duur van de therapie is erg persoonsgebonden, er wordt wel altijd een start gemaakt van 6 sessies om voldoende de diepte in te gaan en het effect te kunnen ervaren. Na  een aantal sessies zal er in een evaluatie worden gekeken of je nog verdere ondersteuning wilt ontvangen.

Individueel Traject

* Start Module *  

                                              

- Intake 60 minuten gratis 

- plan van aanpak                           

- 6 sessies van 90 minuten                                

- huiswerkopdrachten

- tools (oefeningen, inspiratiemateriaal)

- Evaluatie gesprek 30 minuten

Kosten: 590,00

bottom of page