top of page

Embodiment Circle - voor Coaches en Therapeuten
Een traject voor coaches, therapeuten en trainers die meer ruimte voor hun eigen belichaamde proces willen en tevens hun tools willen uitbreiden vanuit lichaamsgerichte, dansante en expressieve methodieken

Moving Stories - Groepstraject

Een groepstraject om vorm en zichtbaarheid wil geven aan jouw verhaal, emoties en thema's in de vorm van een voorstelling. Je wordt bekrachtigd in jouw authenticiteit, vrijheid en creativiteit op het podium

Express, Release & ReConnect - Groepstraject voor vrouwen

Een groepstraject speciaal voor vrouwen om blokkades te doorbreken, te verbinden met de wijsheid van lichaam 

bottom of page